Olet esteellinen Outi, Lasse Jutila 24.1.2017

Kirjoitukset

Olet esteellinen Outi

Takavuosilta on erityisesti jäänyt mieleeni valtuutettu Outi Keinäsen tapa olla mukana tekemässä päätöksiä, joissa hänen mukana olonsa on vähintäänkin kyseenalainen. Näin oli, kun käsiteltiin Hopearannan kiinteistön ostoa/vuokraamista. Vasta aivan viimeisiä päätöksiä tehdessä hän jääväsi itsensä.

Outi Keinäsen esteellisyys on selvää nytkin, kun käsitellään asunnon vuokraukseen taikka vanhusten palveluasumiseen liittyviä kysymyksiä. Hopeahovin ympärille kehitettyjen yritystoimintojen johtajana hän edustaa kaupungin omien vanhuspalvelujen kanssa kilpailevaa toimintaa.

Kaiken lisäksi on käynyt ilmi, että käsiteltäessä Etappitien vammais- ja vanhuspalvelurakentamiseen liittyviä rahoitus- ja takauskuvioita, hänellä on ollut mielessään Hopeahovin suunnitelmien toteuttaminen, sen tarvitsemat rahoitusjärjestelyt ja mahdollisuudet saada vuokra-asujia.

Edelleen ihmettelen, että keskustan valtuustoryhmä ei puutu asiaan, vaan yhä uudelleen nimittää Keinäsen    vetämään toimintoja ikään kuin asiantuntijana, eikä näe häntä omaa etua ajavana yrittäjänä.

Lasse Jutila SDP

Tornion valtuutettu